Om Sarkomföreningen

Bakgrund

 • 1979 bildades Skandinaviska Sarkomgruppen, SSG. Samarbetsgruppen stödjer både vården för sarkompatienter, säkerställer diagnostiken så att alla behandlas lika, samt stödjer forskning och vidareutbildning för ortopeder, onkologer, kirurger, röntgenläkare, sjukgymnaster med flera.
 • 1991 infördes generell cytostatikabehandling av sarkom istället för amputation och överlevnaden ökade.
 • Under 2000-talet utvecklas både diagnostik och genetik. Läkarna ser exakt var tumören sitter, om den är spridd och hur cytostatikan påverkar den. Avgränsade amputationer görs bara i undantag.
 • 2015 bildades Sarkomföreningen. Efter en inbjudan från Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland och ett möte mellan RCC och Nätverket mot Cancer grundades föreningen för sarkompatienter, anhöriga och efterlevande.

Syftet med Sarkomföreningen

Meningen med Sarkomföreningen är att förbättra vården och livssituationen för alla sarkomberörda. Det är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Syftet är att:

 • Ge stöd åt varandra; patienter, anhöriga/närstående och efterlevande.
 • Påverka så vi får en bra och jämlik vård.
 • Ge stöd till Sveriges bästa forskning för att besegra cancern.

Styrelsen

 • Ordförande: Magnus Carlsson
 • Ledamöter: Linda Vilhelmsson, Ewa Carlsson, Kenneth Nilsson, Mats Janhagen, Christian Wessén, Lisa Sandberg (kassör) och Ragnar Muhl.
 • Suppleant: Anne Rasikari
 • Revisor: Nils Linderfalk