Om sarkom

Sarkom är det gemensamma namnet för cancer i kroppens stödjevävnader, det vill säga i skelett, brosk, bindväv, muskler med mera. Av de cirka 61 000 nya cancerfall som diagnostiseras i Sverige årligen är enbart 400 sarkom. 

Det finns ett 50-tal olika sarkom. De delas främst in i mjukdelssarkom och skelettsarkom, båda med flera undergrupper. Kroppens mjukdelar räknas muskler, bindväv, blod- och lymfkärl samt fettväv.

Liposarkom som utgår från fettväv och leiomyosarkom som utgår från muskulaturen är två ganska vanliga mjukdelssarkom. Rhabdomyosarkom som utgår från muskelvävnad är den vanligaste typen hos barn.

Osteosarkom är den vanligaste sarkomen i skelettet. Den utgår från skelettceller liksom den ovanligare typen, Ewings sarkom. Ewings kan även utvecklas i mjukdelar. Dessa tumörtyper är vanligast hos barn och unga. Kondrosarkom kallas tumörer som utgår från broskceller och uppstår framförallt hos äldre.

Även om cancern inte kan opereras bort så finns det behandlingar med goda resultat så att du kan leva ett bra liv. Läs mer på Cancerfonden och på 1177