Integritetspolicy

18/11/2019

Sarkomföreningens Integritetspolicy & användarvillkor

Integritetspolicy

Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill Sarkomföreningen ge dig information om de uppgifter vi behandlar för att skicka information till dig. Vi är måna om den personliga integriteten och att skydda de personuppgifter som vi behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Vid vilka tillfällen samlas personuppgifter in?

När olika personer (allt från intressenter, konsulter och medlemsansökning m.fl.) har kontakt med oss eller förekommer i samband med de uppdrag vi hanterar, inbegriper det att personuppgifter lämnas till oss eller inhämtas av oss. Personuppgifter samlas in vid exempelvis konverteringar från vår webbplats via cookies, beställningar, vid givande av gåvor och medlemsregistrering.

 Läs mer om vår cookiepolicy…

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in de personuppgifter som lämnas till oss i samband med gåvor och beställningar via Swish eller bankgiro – samt minnesgåvor, kontakt och medlemsregistrering via formulär eller som annars behandlas när något av våra uppdrag förbereds eller administreras.

Personuppgifter för medlemmar: namn, adress, telefonnummer, e-post mm.: dessa är uppgifter som förekommer i formulär på vår webbplats. För detaljerad information, se nedanstående sidor med formulär.

Sarkomföreningens formulär:

Vilka är ändamålen med Sarkomföreningens behandling av personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter i syfte att som förening kunna fullgöra våra åtaganden, tillvarata medlemmars intressen och därmed kunna sköta administrationen i vårt Zoho-system (Zoho Privacy Policy). Samt kunna sköta administrationen i samband med bidrag i form av tex gåvor och beställningar och kunna återkoppla via tex kontaktförfrågningar.

Vad är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna?

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, att denna behandling ger oss som förening möjlighet att fullfölja de avtal som är grundläggande för vår verksamhet, samt för andra uppgifter inom verksamheten. Den behandling av personuppgifter som härrör från tex våra medlemsansökningar eller andra kontakter via hemsidan grundas med andra ord på vårt berättigade att administrera våra intresserelationer samt att fullgöra våra som ideell förening och avtalsförpliktelser.

Vilka har tillgång till de personuppgifter Sarkomföreningen behandlar?

Personuppgifterna sparas endast så länge de är relevanta för utförandet av verksamheten eller på vederbörandes begäran att uppgifter tas bort ur vårt system. Det innebär att Sarkomföreningen inte sparar personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen av dessa.