Sarkomföreningens årsmöte 24 mars

Pga rådande omständigheter hölls årsmötet via telefon. Ny styrelse valdes med 2 nya ledamöter, en ny suppleant och ny revisor. Sarkomföreningens kassör Magnus Carlsson, Tyresö valdes till ny ordförande då Tor-Björn Willberg valt att lämna. Elin Svensson, v ordförande lämnade också styrelsen. Ett stort tack till de båda för deras insatser! Tack också till Sten […]

Fortsätt läsa


Karolinska universitetssjukhusets flytt avslutas

Den 28 oktober avslutas den tvååriga stora flytten av Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Som ett av Europas största universitetssjukhus har Karolinska ett stort ansvar för bland annat den högspecialiserade cancervården och att omsätta forskningen från teori till praktik. Patienter från hela landet och från andra länder tas emot till den avancerade vården. Foton nedan från Karolinska universitetssjukhuset […]

Fortsätt läsa