Aktiviteter

Inspirationskväll cancerrehabföreläsningar och kultur

Välkommen till Uppsala konstmuseum den 29 november. Läs mer >> Inspirationskväll rehab

10-årsjubileum för Världscancerdagen i februari 2019

Boka den 4 februari 2019 då Nätverket mot cancer har 10-årsjubileum för Världscancerdagen i Stockholm. Temat är: ”Bemötande och omhändertagande i världsklass?” Läs mer >> Världscancerdagen

Succé för premiären av Sarkomdagen i Västsverige

Det blev succé för premiären av Sarkomdagen i Mölndal/Göteborg i oktober 2018. Ett digert program där sjukvårdspersonal och patienter bland annat berättade om kris vid cancerbeskedet, olika behandlingar, rädsla för återfall och hur vården ser ut. Något om forskningen, problem med proteser och att söka bidrag för rehabilitering talades det också om.

Det lyckade arrangemanget Sarkomdagen, har hittills återkommit årligen i  fem år både i Lund och i Stockholm. Förhoppningsvis återkommer det nu även i Västsverige. Då det är ett ypperligt tillfälle att möta andra människor med olika erfarenheter av sarkom: patienter, anhöriga och vårdpersonal.

Sarkomdag i Lund 2018, foto Cristian Wessén

Sarkomdag i Lund 2018, foto Cristian Wessén