Sarkomföreningens årsmöte 24 mars

Pga rådande omständigheter hölls årsmötet via telefon.

Ny styrelse valdes med 2 nya ledamöter, en ny suppleant och ny revisor. Sarkomföreningens kassör Magnus Carlsson, Tyresö valdes till ny ordförande då Tor-Björn Willberg valt att lämna. Elin Svensson, v ordförande lämnade också styrelsen. Ett stort tack till de båda för deras insatser!

Tack också till Sten Johansson, Teckomatorp, som lämnade uppdraget som revisor.

Nya styrelsen består av

Magnus Carlsson, Tyresö, ordförande

Linda Vilhelmsson, Falun, ledamot, omval

Ewa Carlsson, Kungsbacka, ledamot, omval

Mats Janhagen, Älvsjö, ledamot, omval

Kenneth Nilsson, Kvidinge, ledamot, omval

Lisa Sandberg, Sundbyberg, kassör, nyval

Christian Wessén, Linköping, ledamot, omval

Ragnar Muhl, Väröbacka, ledamot, nyval

Anne Rasikari, Bromma, suppleant, nyval

Till posten som revisor valdes Nils Linderfalk, Linköping.