Vården förbättras för sarkompatienter i väst

Sahlgrenska universitetssjukhus får nytt nationellt uppdrag att behandla sarkom. Det innebär att verksamheten utökas och vården förbättras för Sarkompatienter. Sahlgrenska ansvarar för diagnostik och behandling av sarkom tillsammans med Karolinska och Skånes universitetssjukhus. Läs mer >> Onkologi i Sverige